Điều khoản sử dụng

Điều Khoản & Chính Sách Cung Cấp Sử Dụng Dịch Vụ Tại TONGKHOFB.COM 
Người Sử Dụng cần đọc và đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ DỊCH VỤ (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Chung”) điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của Người Sử Dụng, với tư cách là khách hàng, khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ do TONGKHOFB.COM  cung cấp.

A.Định nghĩa ngôn từ
Trong Điều Khoản Chung này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác:

[Bên A]: Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ
[Bên B]: Bên Cung Cấp Dịch Vụ
[Bên C]: Bên Cung Ứng Sản Phẩm / Dịch Vụ [Nguồn Cung Cấp]
[Via]: Tài Khoản Được Thu Mua Của Người Dùng  Hoặc Nuôi Như Người Thật Qua Điện Thoại Bằng Dàn PhoneFarm
VPPL: Vi Phạm Pháp Luật
[Thanh Toán]: Bên Cung Cấp Cổng Thanh Toán / Ngân Hàng / Ví Điện Tử
B.Điều Khoản & Điều Kiện Cung Cấp Sử Dụng Dịch Vụ:
1.Điều Khoản Cung Cấp Dịch Vụ:
[Bên A] có nghĩa vụ cung cấp các thông tin chính xác trong phần Thông Tin Tài Khoản trước khi yêu cầu cung cấp dịch vụ.
[Bên B] có quyền yêu cầu [Bên A] cung cấp xác thực danh tính nếu có dấu hiệu bất thường về Thông Tin mà [Bên A] đã cung cấp.
[Bên B] sẽ không cung cấp Tất cả Mọi Dịch Vụ cho [Bên A] nếu các ngành [Bên A] yêu cầu có sự hạn chế hoặc có dấu hiệu VPPL.
Hợp Đồng Thoả Thuận Dân Sự [Miễn Trách Nhiệm Pháp Lý / Pháp Luật], mọi vấn đề [Bên A] sẽ phải tự giải quyết với các bên liên quan & bên cơ quan pháp luật Việt Nam.
[Bên B] chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm cung cấp đúng dịch vụ đã được khai báo ở phần Thông Tin và giao đầy đủ thông tin để sử dụng dịch vụ hợp pháp theo quy định của Pháp Luật và đúng điều khoản của [Bên C].
[Bên B] có quyền ngắt khi có các dấu hiệu bất thường về các hoạt động mạng, cũng như các thanh toán đáng ngờ, có sự yêu cầu bằng văn bản của các Tổ Chức Nhà Nước hoặc cơ quan Pháp Lý có thẩm quyền.
[Bên A] phải hiểu rõ dịch vụ mà [Bên B] cung cấp, do chính sách hoàn tiền không khả dụng ở khu vực [Bên A] sinh sống và làm việc. Nên liên hệ admin dùng gói [Thử Nghiệm] để cảm nhận và đưa ra quyết định hợp lý(hoàn toàn miễn phí).
[Bên B] Có Quyền từ chối bên [Thanh Toán] về vấn đề hoàn tiền và khi sử dụng tất cả các Sản Phẩm & Dịch Vụ do [Bên A] cung cấp đã chấp nhận các điều khoản ở mục [Điều khoản]
2.Điều Kiện Cung Cấp Dịch Vụ:
Khách Hàng Đủ Trên 18 Tuổi
Đủ Điều Kiện Chịu Trách Nhiệm Trước Pháp Luật
Thông Tin Cung Cấp Chính Xác & Hợp Lệ
Công Dân Hợp Pháp Không Có Sự Hạn Chế / Hoạt Động Vi Phạm Pháp Luật
Chúng tôi chỉ cung cấp tài khoản chạy mục đích chạy quảng cáo và phôi đã có icon ghi Fake để mục đích tránh những tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội ( công dụng kháng cho tài khoản vẫn dùng bình thường )
C.Chính Sách Cung Cấp Sử Dụng Dịch Vụ:
[Bên A] không được lợi dụng để làm tắt ngẽn hệ thống, gửi hàng loạt request liên tục để trục lợi cá nhân. [Bên B] có quyền thu hồi và tịch thu toàn bộ tài sản trong tài khoản và khấu trừ vào chi phí phục hồi và sửa chữa Hệ Thống.
[Bên B] cung cấp cho [Bên A] đúng các Gói và Thông Số đã hiển thị trước đó chính xác để phục vụ tốt nhất có thể cho công việc của [Bên A].
[Bên B] cung cấp dịch vụ 100% nghiêm ngặt, chuẩn như tất cả thông số đã được nêu ở Gói. [Bên A] có quyền khiếu nại, yêu cầu xoá dịch vụ đã mua và hoàn trả vào lại số dư trong ví tài khoản. Không hỗ trợ hoàn tiền về [Thanh Toán]. Mọi Khiếu Nại đều phải có hình ảnh chứng minh và chứng thực việc [Bên B] không cung cấp đúng nhu cầu và gói.
Việc hỗ trợ sẽ được thông qua các cổng hỗ trợ của Chúng Tôi, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi nhưng đừng làm tắt nghẽn Hệ Thống. [Bên A] sẽ bị buộc bồi thường không đáng xảy ra. Nên bình tĩnh chờ đợi.
[Bên B] Có quyền can thiệp chỉnh sửa toàn bộ tài liệu, dữ liệu thông số Sản Phẩm / Dịch Vụ mà [Bên B] cung cấp. Các Dịch Vụ còn khả dụng sẽ vẫn hoạt động đến khi hết hạn và sẽ không gia hạn được, [Bên A] phải yêu cầu dịch vụ mới